Pozwól profesjonalistom zająć się pozyskaniem

dofinansowania dla Twojego projektu.

 

Chcesz zyskać fundusze na rozwój firmy lub realizację inwestycji, ale obawiasz się, że nie masz wystarczającej wiedzy o tym:


- gdzie aplikować,

- co napisać we wniosku,

- jak przygotować potrzebną dokumentację ?


Nic prostszego, zgłoś się do nas i daj sobie szansę. Czas leci, a obecny czas programowania jest ostatnim tak dużym rozdaniem budżetu Unii Europejskiej.  Lata 2014 - 2020 są ostatnim okresem przyznawania bezzwrotnych dotacji. Warto korzystać!Aktualności

Dotacje na wspieranie wytwarzania i dystrybucji energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych w województwie warmińsko - mazurskim

Od 31 sierpnia 2016 r. do 19 października 2016 r. będzie można składać wnioski o dofinansowanie projektów w ramach Działania 4.1 Wspieranie wytwarzania i dystrybucji energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko – Mazurskiego 2014-2020.

więcej »


Konkurs dla woj. Wielkopolskiego

Poddziałanie 3.2.1 - Poprawa efektywności energetycznej w sektorze publicznym i mieszkaniowym

więcej »


Dotacje na modernizację energetyczną budynków dla Podlasia

Dotacje na kompleksową (tzw. głęboką modernizację wykraczającą poza minimalne wymagania dotyczące charakterystyki energetycznej opartą o system monitorowania i zarządzania energią) modernizację energetyczną budynków użyteczności publicznej oraz komunalnych budynków mieszkalnych na terenie województwa podlaskiego.

więcej »


Zawiązaliśmy nową spółkę „Eko Bisztynek”

W dniu 18 sierpnia 2015r, w ramach partnerstwa z Jednostkami Samorządu Terytorialnego, z gminą Bisztynek zawiązaliśmy nową spółkę – „Eko – Bisztynek” Gminne Centrum Zarządzania Energią.

więcej »


Proekologiczne programy unijne w programowaniu na lata 2014 - 2020

Regionalne Programy Operacyjne z podziałem na poszczególne województwa, przeznaczone na poprawę efektywności energetycznej, a także działania proekologiczne.

więcej »


Przedsiębiorco te dotacje są dla Ciebie - sprawdź!

Dotacje dla przedsiębiorstw w nowym programowaniu na lata 2014-2020.

więcej »


Regionalny Program Operacyjny dla woj. Warmińsko- Mazurskiego 2014-2020

W chwili obecnej trwają prace nad wdrożeniem uszczegółowienia do RPO WiM oraz przygotowanie i opublikowanie przez Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju właściwych rozporządzeń w sprawie udzielania pomocy publicznej.

więcej »


Nabór wniosków dla JST na 10.2.1. Efektywność energetyczna.

Nabór wniosków dla JST na 10.2.1. Efektywność energetyczna – wsparcie dotacyjne RPO WP 2014-2020 dotyczy obiektów użyteczności publicznej tj. budynki przeznaczone na potrzeby administracji publicznej, kultury, kultu religijnego, nauki, opieki zdrowotnej, opieki społecznej i socjalnej, sportowej.

więcej »