Od pomysłu do gotowego projektu.

Jeśli jesteście Państwo zainteresowani realizacją swoich pomysłów z wykorzystaniem środków unijnych i krajowych, przekuwaniem ich w realne, opłacalne finansowo i ekonomicznie projekty – zapraszamy do współpracy z nami. Z łatwością łączymy naszą działalność w branży energetycznej z pozyskiwaniem finansowania na rozwój tej działalności.

Nasze doświadczenie może być wykorzystane również przez Państwa przedsiębiorstwa, instytucje i organizacje. Jeśli nie posiadacie Państwo wystarczającej wiedzy i potrzebujecie wsparcia w przygotowaniu dokumentacji, w wyborze wariantu inwestycji, w doborze źródła finansowania, w przeprowadzeniu Państwa przez cały proces inwestycyjny i w efekcie w uzyskaniu postawionych celów – zapraszamy do kontaktu.

Doradzimy:

  • gdzie aplikować,
  • jak przygotować potrzebną dokumentację,
  • jak zrealizować inwestycję z wykorzystaniem środków zewnętrznych.

Nowe energetyczne konkursy w RPO WP

Nowe energetyczne konkursy w RPO WP W ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego ogłoszono dwa konkursy dotyczące działania...

Nowe konkursy w Programie Operacyjnym Infrastruktura i Środowisko 2014-2020

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej opublikował kolejne unijne nabory w ramach I osi priorytetowej Zmniejszenie emisyjności gospodarki. Budżet działania i trzech poddziałań (1.1.1, 1.3.2, 1.5, 1.6.2) Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 łącznie wyniesie 630 mln zł.

Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko – Mazurskiego

Do 18 grudnia 2017 r. Zarząd Województwa Warmińsko – Mazurskiego prowadzi nabór wniosków w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014–2020, Oś priorytetowa 4 Efektywność energetyczna, Działanie 4.5 Wysokosprawne wytwarzanie energii