Kim jesteśmy?

Zakład Innowacyjny Technik Energetycznych PROMAT Sp z. o.o. od początku swej działalności wychodzi naprzeciw potrzebom klientów oferując nowoczesne, oszczędne i przyjazne dla środowiska naturalnego systemy produkcji energii.

Jedną z dziedzin naszej działalności jest wspieranie firm i sektora publicznego w pozyskiwaniu dotacji unijnych. Oferujemy pomoc w profesjonalnym przygotowywaniu wniosków.

Dlaczego właśnie my?

Nasza firma funkcjonuje na rynku od ponad 25 lat, przez te lata wypracowaliśmy solidną markę i wysoką pozycję na rynku wśród naszych kontrahentów i inwestorów. Na szczególną uwagę zasługują nasze dotychczasowe inwestycje, zrealizowane na bardzo wysokim poziomie, przy wsparciu finansowania zewnętrznego w tym budowa szkoły w Baninie z wykorzystaniem środków z programu „Lemur – Energooszczędne Budynki Użyteczności Publicznej”.

Pozyskaliśmy środki zewnętrzne zarówno na własną działalność, ale także dla innych przedsiębiorstw i jednostek samorządu terytorialnego, uczestnicząc aktywnie merytorycznie i formalnie w całym procesie aplikowania.

Zaufali nam

  • Gmina Barczewo
  • Gmina Korsze
  • Gmina Barciany
  • Gmina Nowy Targ
  • Gmina Żukowo –> list referencyjny

Nowe energetyczne konkursy w RPO WP

Nowe energetyczne konkursy w RPO WP W ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego ogłoszono dwa konkursy dotyczące działania...

Nowe konkursy w Programie Operacyjnym Infrastruktura i Środowisko 2014-2020

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej opublikował kolejne unijne nabory w ramach I osi priorytetowej Zmniejszenie emisyjności gospodarki. Budżet działania i trzech poddziałań (1.1.1, 1.3.2, 1.5, 1.6.2) Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 łącznie wyniesie 630 mln zł.

Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko – Mazurskiego

Do 18 grudnia 2017 r. Zarząd Województwa Warmińsko – Mazurskiego prowadzi nabór wniosków w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014–2020, Oś priorytetowa 4 Efektywność energetyczna, Działanie 4.5 Wysokosprawne wytwarzanie energii