Firma Z.I.T.E. "Promat" Sp. z o. o. oferuje:

doradztwo w zakresie doboru źródeł finansowania projektów przy wykorzystaniu środków unijnych i krajowych

– profesjonalne przygotowywanie dokumentacji aplikacyjnej do konkursów i naborów ogłaszanych przez Instytucje Zarządzające, Instytucje Pośredniczące, Operatorów środków, granto- i pożyczkodawców

– sporządzanie analiz możliwości otrzymania finansowania oraz wsparcie w pozyskiwaniu środków na inwestycje i ich rozliczanie

Wystarczy przesłać do nas krótką informację o Państwa pomyśle, potrzebach, problemach, a my dopasujemy rozwiązanie „szyte na miarę” – na adres wskazany w zakładce Kontakt.

Jeśli jesteście Państwo zainteresowani szerszą współpracą lub innymi obszarami naszej działalności, zapraszamy na naszą stronę główną  Promat.pl

UWAGA NOWOŚĆ w naszej ofercie:
Audyty Efektywności Energetycznej

Jeśli koszty prowadzenia Państwa Przedsiębiorstwa nie pozwalają na wzrost ilości, dywersyfikację lub poprawę jakości produkcji, to warto sprawdzić, czy istnieją sposoby na ich obniżenie – możemy pomóc Państwu w tej analizie. Prowadzimy doradztwo w zakresie optymalizacji procesów produkcji i poprawy efektywności energetycznej oraz wsparcie w wyborze środków finansowych na realizację powyższych działań i w ich pozyskaniu.
W tym celu możemy dla Państwa sporządzić:
– audyt efektywności energetycznej przedsiębiorstwa (w wielu działaniach dotacyjnych, związanych z efektywnością energetyczną, dokument ten jest niezbędny jako załącznik), w którym uwzględnione będą też procesy produkcyjne;
– biznes plan z analizą finansową projektu, które pozwolą Państwu ocenić koszty i korzyści planowanego Przedsięwzięcia;
– wniosek o pożyczkę / kredyt / dofinansowanie.
Dokumenty te pozwolą Państwu uzyskać niezbędne do sfinansowania Przedsięwzięcia środki zewnętrzne – zwrotne (kredyt inwestycyjny) i bezzwrotne (dotacja).
Zapraszamy do kontaktu z nami!

Nowe energetyczne konkursy w RPO WP

Nowe energetyczne konkursy w RPO WP W ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego ogłoszono dwa konkursy dotyczące działania...

Nowe konkursy w Programie Operacyjnym Infrastruktura i Środowisko 2014-2020

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej opublikował kolejne unijne nabory w ramach I osi priorytetowej Zmniejszenie emisyjności gospodarki. Budżet działania i trzech poddziałań (1.1.1, 1.3.2, 1.5, 1.6.2) Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 łącznie wyniesie 630 mln zł.

Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko – Mazurskiego

Do 18 grudnia 2017 r. Zarząd Województwa Warmińsko – Mazurskiego prowadzi nabór wniosków w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014–2020, Oś priorytetowa 4 Efektywność energetyczna, Działanie 4.5 Wysokosprawne wytwarzanie energii